Dziel­ni­ca Roter­mann, znana również jako Roter­mann City, zna­j­du­je się w samym ser­cu Tal­li­na, między his­to­rycznym cen­trum, portem i placem Vir. Dziel­ni­ca Roter­mann City daje odwiedza­ją­cym możli­wość spędzenia cza­su w spoko­jniejszej częś­ci mias­ta i odkry­wa­nia nowych sklepów, restau­racji czy winiarni.
Zamon­towane meble : ław­ki parkowe BOROLA , kosze BAS , sto­ja­ki rowerowe VELONE