W Kolínie otwarto nową wielo­funkcyjną halę sportową. Budynek może służyć do upraw­ia­nia wielu sportów z piłką, ale również zna­jdziecie tutaj  ściankę wspinaczkową czy try­bunę dla kibiców i uczest­ników zawodów sportowych. Hala zna­j­du­je się na obrzeżach mias­ta w leśnym parku Borky.
Zamon­towane meble: kosze na śmieci KOLN , sto­ja­ki rowerowe WELDI.