Budowa inwest­y­cji Kurkowa 14 rozpoczęła się w pier­wszym kwartale 2013 roku i zakończy się w IV kwartale 2014. Budynek skła­da się z sześ­ciu klatek schodowych. Na ośmiu kondy­gnac­jach, rozmieszc­zone zostało 209 mieszkań jed­no, dwu — i trzy­poko­jowych.  Kurkowa 14 to pier­wsza inwest­y­c­ja otwarta na rzekę w tej częś­ci mias­ta. Jest łat­wo dostęp­na dla osób porusza­ją­cych się na row­er­ach, pies­zo czy komu­nikacją miejską. Na taraszach położonych wzdłóż  rze­ki  postaw­iono kilka­naś­cie koszy na śmieci.

kurkowa wrocław kosze na śmieci