Przedstawiamy przepis na plac zabaw jak z bajki !

… piękne otocze­nie mias­ta uzdowiskowego Szcza­wno Zdrój na przykład Park Szwedz­ki plus zamek i inne urządzenia firmy Kom­pan Pol­s­ka plus zima .… efekt gwarantowany … 🙂
Już niedłu­go zaprasza­my wszys­tkie dzieci do zabawy !
Pro­jek­tant: LEGE ARTIS ŁUKASZ WYKA we współpra­cy z WIGOR PROJECT Architek­tu­ra Kra­jo­brazu pani Wio­la Góralska
Wykon­aw­ca: Tribud