Park u zbiegu ulic Dlouhá i Sportovní, zwany parkiem „U vodotrysku”, pow­stał pod koniec lat 60. XX wieku. Zmi­any jakie nastąpiły w związku z prze­bu­dową sąsied­niego skrzyżowa­nia i galerii hand­lowej wyma­gały również jego rewital­iza­cji. Została zachowana sub­tel­na fontan­na w parku. Nowym punk­tem ori­en­ta­cyjnym stała się wów­czas półokrągła arka­da z siedziska­mi, odd­ziela­ją­ca park od przyległego chod­ni­ka i skrzyżowania.
Zain­stalowane meble: ław­ki parkowe INOA , kosze na śmieci MAG , sto­ja­ki rowerowe SANDWICH , stół sza­chowy MAT , krat­ka pod drze­wo LUEDA.