Z czer­w­cową wiz­ytą na Plan­tach Nowack­iego w Krakowie.
Wszys­tkie urządzenia zaba­wowe KOMPAN cechu­ją się wysoką wartoś­cią zaba­wową — tzw. Play Val­ue — co widać,
dzieci nie odstępu­ją urządzeń na krok … są wszędzie.
Ogrom­nie nas to cieszy! 
Link do kat­a­logu z niesamow­ity­mi rzeźba­mi zaba­wowy­mi KOMPAN Robinia Play Sculptures