Czeka­jąc na wios­nę zaglą­damy na “Siłown­ię pod chmurką” zlokali­zowaną w Parku Soł­tysow­ickim we Wrocław­iu z 
wjaz­dem od uli­cy Przejazdowej.
Najnowocześniejszy na świecie sprzęt fit­ness dostęp­ny 24 godziny na dobę dla każdego z mieszkańców        Wrocław­ia i okolic!