Przed­staw­iamy zdję­cia otoczenia pięknego obiek­tu sportowo — rekrea­cyjnego, jakim jest Aqua­park we Wrocławiu.

Na zamówie­nie Inwest­o­ra dostar­czyliśmy drew­ni­ane leża­ki obro­towe firmy Nuss­er Stadt­mö­bel 🙂

Do zobaczenia w Aqua­park Wrocław !

Dzięku­je­my Nuss­er Stadtmöbel

#Aqua­park @AquaparkWroclaw #małaar­chitek­tu­ra

#Nusser­Stadt­mo­bel #drew­ni­aneleza­kio­bro­towe #zagospo­darowanieprzestrzenipub­licznej #Wrocław

Urban­Geo fotografia i usłu­gi dronem