Mała architektura miejska

W Arch­goods wierzymy, że dobry design ma ogromne znacze­nie dla kom­for­tu i jakoś­ci życia w mieś­cie. Dlat­ego pro­ponu­je­my pro­duk­ty o wyjątkowych i niepow­tarzal­nym wzor­nictwie idą­cym w parze ze zrównoważonym roz­wo­jem. Jed­nak kluc­zowe dla nas jest, aby nasze pro­duk­ty zmieni­ały miejs­ca, otacza­jącą nas przestrzeń.

Ławki parkowe i siedziska

zobacz

Kosze uliczne

zobacz

Donice

zobacz

Stojaki rowerowe

zobacz

Poidełka

zobacz

Kraty pod drzewa

zobacz

Wiaty przystankowe

zobacz

Wiaty rowerowe

zobacz

Kule i słupki

zobacz

Oświetlenie

zobacz

Grille

zobacz

Stoły piknikowe

zobacz

Pergole i ochrona przed słońcem

zobacz

Kostka brukowa i powierzchnie

zobacz

Gabloty i tablice informacyjne

zobacz

Mała architektura na place zabaw

zobacz