Nowo otwarte cen­trum sportowe Can Casas w Mar­torell o powierzch­ni 4700 m²  przez­nac­zone jest do orga­ni­za­cji różnego rodza­ju zawodów sportowych.
W ramach zagospo­darowa­nia wnętrza jak i  terenu wokół cen­trum sportowego zas­tosowano meble miejskie od  Escofet, w tym m.in. ław­ki Flor w ksz­tał­cie gwiazdy w kolorze pomarańczowym.