Ław­ki kami­enne w Opolu dostar­c­zone zostały przez Arch­goods w ramach real­iza­cji drugiego fazy dostaw.

ławki - na placu w Opolu