KOMPLAY Sp. z o.o.

ul. Gajowicka 95, 53–421 Wrocław

NIP: 8943128841

KRS: 0000731088

 

Dział sprzedaży

+48 71 395 30 75

 

Alek­san­dra Matuszczak

Tel: + 48 691 478 169 / e‑mail: aleksandra.matuszczak@archgoods.eu

 

Tomasz Matuszczak

Tel: + 48 608 241 333 / e‑mail: tomasz.matuszczak@archgoods.eu

 

 

Wyceny

wyceny@archgoods.eu

Tel: + 48 691 478 169  lub  +48 608 241 333

 

 

 

 

Formularz kontaktowy 24 h

Szy­b­ki kon­takt

Imię i nazwisko:*

Adres email:*

Numer tele­fonu:*

Nazwa firmy:*

Tem­at:

Treść wiado­moś­ci:

* Pola wyma­gane