Dziedziniec wewnętrzy w kom­plek­sie hotelowym OVO we Wrocław­iu stał się miejscem wypoczynku. Od niedawana moż­na tu zakosz­tować znakomitej kuch­ni i kok­ta­jli. Nasza fir­ma wyposażyła to miejsce w kosze na śmieci.