Wita­my na pokładzie statku Gigant, pły­wa­jącego pod ban­derą Mias­ta Kraków.
Jed­nos­t­ka zacu­mowana jest przy Młynów­ce Królewskiej w Krakowie.
Port macierzysty Kom­pan Polska.
Dzięku­je­my za kole­jną udaną realizację!
Zamaw­ia­ją­cy:
Pro­jek­tant: