Wyświetlanie wszystkich wyników: 18

Pro­duk­ty i rozwiąza­nia Sport i Fit­ness firmy KOMPAN to najbardziej zaawan­sowane pro­duk­ty służące akty­wne­mu spędza­niu cza­su na zewnątrz. Dostęp­ne urządzenia zachę­ca­ją do ćwiczeń i naw­iązy­wa­nia zna­jo­moś­ci z naciskiem na miłe spędzanie cza­su, wyzwa­nia i kreaty­wność. Akty­wność fizy­cz­na pod­czas której ludzie zapom­i­na­ją, że ćwiczą.

 


Naszym celem jest zapewnienie możliwości treningu dla każdego. Trening, który powinien być ukierunkowany na rozwijanie relacji społecznych i spełnianiu własnych celów treningowych. KOMPAN to globalny lider producentów placów zabaw i rozwiązań fitness. Z nami możesz być pewien, że Twój projekt będzie sukcesem, a produkty będą bezpieczne, wysokiej jakości i długotrwałe. Bieganie, chodzenie, skakanie, czołganie i wspinanie było naszą naturalną aktywnością fizyczną. W przeszłości było to sposobem w jakim wykonywaliśmy większość rzeczy, ale nowy styl życia zmienił dużą część naszego czasu na pracę przed ekranem i uczynił nas bardzo statycznymi. Treningi przeszkodowe zabierają nas do naszych korzeni z naturalnymi ruchami dla poprawy zdrowia i szczęścia. Dopasuj do siebie poniższe produkty i stwórz swój własny tor przeszkód, lub skorzystaj z naszych gotowych rozwiązań. KOMPAN to producent placów zabaw, siłowni plenerowych, torów przeszkód i wielu innych fascynujących rozwiązań.