Para buch, koła w ruch !!

′′Witam wszys­t­kich nazy­wam się ciuch­cia Toot­sie — moi­mi rodzi­ca­mi są inżynierowie z KOMPAN Robinia Design Stu­dio, jestem parowozem. Właśnie dotarłem do mojego nowego domu, stac­ja Saint-Med­dard-en-Jalles w Bor­deaux we Francji. Trochę to zabawne, bo kiedy tu przy­jechałem dowiedzi­ałem się, że ludzie w 1978 roku zamknęli tu dworzec kole­jowy — na szczęś­cie udało nam się ponown­ie otworzyć — tylko dla dzieci. Ter­az może­my baw­ić się w sprzedaż biletów, wspólne podróże, naprawę sil­ni­ka .… pomysłów jest tak dużo. Uwiel­bi­am to, gdy dzieci wspina­ją się po mnie i odkry­wa­ją moje sekre­ty. Naprawdę nie mogłem marzyć o niczym lepszym ’ ”