W imieniu naszym oraz firmy Kompan Polska zapraszamy na kolejne co środowe, bezpłatne webinaria prowadzone przez specjalistów z zakresu projektowania oraz wielu doświadczonych ekspertów z Instytytu Zabawy KOMPAN (KOMPAN Play Institute)  oraz Instytutu SPORT & FITNESS (KOMPAN SPORT & FITNESS Institute). Jeśli chodzi o wartość zabawy, projektowanie placów zabaw czy stref fitness na świeżym powietrzu, mamy do przekazania ogromne doświadczenie i wiedzę. Wymienione poniżej webinaria są prowadzone w języku angielskim. Wybierz temat, który Cię interesuje i już teraz zapisz się na zajęcia w najlepszym dla Ciebie terminie. 

PRZESTRZEŃ MA ZNACZENIE: JAK ZOPTYMALIZOWAĆ WARTOŚĆ ZABAWY NA WSPÓŁCZYNNIKU POWIERZCHNI?

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: PRZYCZYNIA SIĘ DO OBNIŻENIA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA PODCZAS BUDOWANIA ROZWIĄZAŃ ZEWNĘTRZNYCH

 

 

ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW NA PLACU ZABAWSTREFIE FITNESS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

 

 

Place zabaw muszą być bez­pieczne- ale także spraw­iać wiele zabawy i ekscy­tacji, z wielo­ma wyzwa­ni­a­mi i możli­woś­ci­a­mi rozwoju.

 

PROJEKTOWANIE UNIKALNYCH PLACÓW ZABAW, KTÓRE WPASUJĄ SIĘ DO TWOJEJ HISTORIISCENERII

 

6 WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA INKLUZYWNYCH PLACÓW ZABAWMIASTACH

 

AKTYWNE PLACE ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI: 10 WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH AKTYWNEJ ZABAWY NA PLACACH ZABAWŻŁOBKUPRZEDSZKOLU

 

AKTYWNE PROGRAMY POZASZKOLNE: 8 WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH AKTYWNEJ ZABAWY TOWARZYSKIEJPROGRAMACH POZASZKOLNYCH