Park Kies­zonkowy przy uli­cy Wita Stwosza w Krakowie.

Spec­jal­nie dla Mias­ta Krakowa dostar­czyliśmy KASZTANKI, czyli CHESTNUTS firmy KOMPAN