Cen­trum mias­ta Andora
Pro­jekt MIAS Architek­ci i DATA arquitectura
Zmi­ana zagospo­darowa­nia cen­trum mias­ta Andor­ra jest wynikiem współpra­cy Mias Archi­tects z biurem DATA arqui­tec­tura. Miejsce, w którym kiedyś mieś­ciła się siedz­i­ba głów­na lokalnej spół­ki teleko­mu­nika­cyjnej, został przepro­jek­towany z myślą o stworze­niu nowych terenów zielonych, dużego ogro­du wer­tykalnego i miejs­ca­mi do odpoczynku z ława­mi Nuvol.