Wyświetlanie wszystkich wyników: 27

Słup­ki parkingowe i blokady betonowe, met­alowe, żeli­wne oraz  słup­ki elasty­czne — sze­ro­ki wybór este­ty­cznych i trwałych słup­ków odgradza­ją­cych do zas­tosowa­nia na parkingach, wzdłuż ciągów pieszych i dro­gowych jaki i na pos­es­jach pry­wat­nych.

Dostęp­ne w naszej ofer­cie słup­ki i ogrodzenia betonowe bard­zo dobrze kom­ponu­ją się prak­ty­cznie z każdym otocze­niem – nieza­leżnie od tego, czy mon­towane są przy nowoczes­nych biurow­cach ze szkła i alu­mini­um, czy w stre­fach his­to­rycznych — ze wzglę­du na ciekawy i różnorod­ny design i zas­tosowane mate­ri­ały.


Oferujemy szeroką gamę słupków do sprzedaży, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Nasze słupki parkingowe są idealne do parkingów i prywatnych podjazdów lub ścieżek dojazdowych, które wymagają autoryzowanego dostępu, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo i monitorowanie dostępności. Nasze słupki są wykonane z mocnych i wytrzymałych materiałów, takich jak stal, żeliwo, beton, dzięki czemu są trwałe i odporne na wszelkie warunki atmosferyczne. Te słupki są przykręcone do podłogi za pomocą litego betonu jako trwałe rozwiązanie zabezpieczające. W naszej ofercie posiadamy również pachołk elastyczne i odporne na zderzenia.