Wyświetlanie wszystkich wyników: 161

Ławeczka parkowa

Nowoczes­na ławecz­ka parkowa ma być przede wszys­tkim wygod­na. Ist­nieje ogrom­na licz­ba stan­dard­ów w zakre­sie ergonomii. Stan­dardy ergonom­iczne stanow­ią punkt odniesienia dla wzor­nict­wa. Wymi­ary ławecz­ki parkowej są opty­mal­nie dopa­sowane, aby jak najbardziej popraw­ić kom­fort użytkowa­nia. Dodatkowo istotne dla nas jest, aby ław­ki uliczne i parkowe zapro­jek­towane zostały tak, aby zapewnić służbom kon­ser­wu­ją­cym jak najm­niej zmartwień. Dlat­ego w naszych pro­duk­tach sto­su­je­my najnowsze mate­ri­ały i najwyższe stan­dardy wykończenia. Dbałość o jakość przekła­da się na maksy­mal­nie zmin­i­mal­i­zowane kosz­ty kon­serwacji oraz znaczą­co wydłuża cykl życia pro­duk­tu. Istot­nym punk­tem odniesienia w wyborze odpowied­niego siedziska jest również ukierunk­owanie na danych użytkown­ików. Nie każde zas­tosowanie funkcjon­alne danej ławecz­ki parkowej będzie adek­watne ze wzglę­du na swo­ją indy­wid­u­al­ność. Dlat­ego na etapie wyboru siedzisk warto kierować się nie tylko wzor­nictwem, ale także potenc­jal­ną grupą użytkown­ików oraz miejscem ustaw­ienia pro­duk­tu. Inny rodzaj ław­ki zas­to­su­je­my na placu zabaw, inny na tere­nie szkoły, inny w stre­fie nad­morskiej, a jeszcze innym w his­to­rycznym cen­trum mias­ta. Zaprasza­my do kon­tak­tu z nami. Chęt­nie doradzimy.

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CINNAMON ARC

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CINNAMON CURVE

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CINNAMON STAR

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CINNAMON SRAIGHT

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

FRUITS

ESCOFET

PETRA

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CINNAMON

ESCOFET

LUNGO MARE

ESCOFET

TWIG

ESCOFET

BONNIE

ESCOFET

GEN

ESCOFET

SLOPE

DURBANIS

SUPERCELL

ESCOFET

FLOR

ESCOFET

BOOMERANG

ESCOFET

EXTASI

DURBANIS

NUVOL

ESCOFET

TWIG AIR

ESCOFET

STUL

ECO
ECO

DURBANIS

CARIBOU CURVE

ECO

DURBANIS

CARIBOU ARC

ECO

DURBANIS

CARIBOU STAR

ECO

DURBANIS

HALONG

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

LUMI EGG

ECO

DURBANIS

RIO

ESCOFET

SIT AIR

ESCOFET

BINOCULAR

ESCOFET

DOMUS

ESCOFET

SATELLITE

ESCOFET

MILENIO

ESCOFET

COMU

ESCOFET

SERP

ESCOFET

VILNIUS

ESCOFET

HYDRA

ESCOFET

KUSHI DOT

ESCOFET

GODOT

ESCOFET

MOM

ESCOFET

HEBI

ESCOFET

SOL

ESCOFET

RIO

ESCOFET

MODULAR

ESCOFET

BOXLAND

DONICE OGRODOWE I DONICE NA TARAS

MIRADOR

ESCOFET

MARINA I

ESCOFET

LONGO

ESCOFET

NIGRA

ESCOFET

ALPINE

ESCOFET

BRUNO

ESCOFET

SOC

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

SILLA‑U

ESCOFET

STARFISH

ESCOFET

KANJI

ESCOFET

BOX

ESCOFET

UNIVERSE

ESCOFET

NAGUISA

ESCOFET

ISLERO

ESCOFET

VILLETTE

ESCOFET

TRAM

ESCOFET

BILBAO I

ESCOFET

SIT

ESCOFET

SOCRATES I

ESCOFET

KELLY

ESCOFET

STONE

ESCOFET

GARONNE

DONICE OGRODOWE I DONICE NA TARAS

BINARIO

DONICE OGRODOWE I DONICE NA TARAS

JULES & JIM

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

IO

DURBANIS

LOG

DURBANIS

LANCER BLOC

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

MIMETIC

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CRISTAL

ESCOFET

BRISA

ESCOFET

NANTES

ECO

DURBANIS

LANCER

ESCOFET

KM 0

ESCOFET

ODOS

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

BRU

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

BOROLA

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

BORDO

ESCOFET

LASAI

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

HALL II

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

FELICE

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

SINUS

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

SILENCIO

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

COMFORT

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

HAMBURG

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

FREUDENSTADT

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

SATURN

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

DESSAU

DONICE OGRODOWE I DONICE NA TARAS

MOVE

ESCOFET

MONTSENY

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

TERRAZZOLA

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

SUSSEX

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

HALL I

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

QUERUM II

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CONNECT

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

DURO

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CLUB

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

BAY I

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

BAY II

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

VARIA

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

USIT

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

ROOSTER C3

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

LIGUS II

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

LIGUS I

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

FLEXUS

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

FIGURA

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CITTA I

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CITTA II

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

PLAZA LEAN

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

SEDAN

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

PLAZA III S

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

PLAZA III M

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

PLAZA II

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

PLAZALED

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

PLAZA I

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

DESSAU IV

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

DESSAU III S

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

DESSAU III M

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

DESSAU I

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

DESSAU II

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

DESSAULED

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

BONSIT

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

DESSAU IL

DONICE OGRODOWE I DONICE NA TARAS

PFLANZ

ESCOFET

ABRIL

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

ROUND B

DONICE OGRODOWE I DONICE NA TARAS

AMRUM

GRILLE I STOŁY

CITTA

ECO

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

FLOWER

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

BLED

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CHAIR

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

BENCH

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

RADIANO

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

TWISTULA

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

VELA I

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

VELA

ESCOFET

SO-FFA

Nowość

ESCOFET

ZUERA

ESCOFET

PORTIC

ESCOFET

BAN

ESCOFET

MOOK

ESCOFET

KIWI

ESCOFET

MONTSENY

ESCOFET

NOMO

ESCOFET

TRAMET

ESCOFET

PRIMA

ESCOFET

CONCRET

ESCOFET

EQUAL

ESCOFET

BAND

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

SKEW

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CLOUD

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

CUBO

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

STOOL

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

LAY B

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

LAY A


Ławeczka parkowa - jak ważne są jakość i funkcjonalność?

Ławeczka parkowa to kluczowy element wyposażenia każdego obszaru miejskiego, dostarczający nie tylko estetyki, ale także umożliwiający odpoczynek. Wybierając ławeczkę do parku, powinni Państwo zwrócić uwagę na kilka kryteriów podczas wyboru. Przede wszystkim niezwykle ważna jest jakość wykonania - trwałe materiały, takie jak beton, stal czy wytrzymałe drewno, mogą zwiększyć żywotność mebla, nawet przy częstym użyciu i narażeniu na niekorzystne warunki pogodowe. Design ławeczki, chociaż może wydawać się mniej istotny, również odgrywa dużą rolę. Wizualnie atrakcyjne ławeczki mogą wzbogacić estetykę przestrzeni publicznej, dodając jej uroku i charakteru. Funkcjonalność jest również kryterium, na którym należy się skupić. Ławeczki powinny być wygodne i bezpieczne dla użytkowników, a ich rozmiar powinien być odpowiedni do dostępnej przestrzeni. Pamiętając o tych aspektach, mogą Państwo dokonać świadomego wyboru, który przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.