Mała architektura i wyposażenie dodatkowe placów zabaw

Place zabaw to nie tylko urządzenia zabawowe. Wyposażenie placów zabaw stanowią również ławki, kosze, zadaszenie, kóre jednak muszą być dostosowane do specjalnego przeznaczenia.

Mała architektura

Ław­ki, kosze na śmieci, sto­ja­ki rowerowe, poideł­ka na place zabaw, pow­stałe z myślą o najmłodszych 

ławki na place zabaw

Kolorowe ław­ki, pozbaw­ione ostrych krawędzi

Zobacz

kosze na śmieci 

kosze na śmieci mogą być ładne 

Zobacz
locklock

stojaki rowerowe

kolorowe sto­ja­ki rowerowe, solidne i bezpieczne

Zobacz
stoliki na place zabaw

stoliki piknikowe i do zabawy

miejsce inte­gracji, zabawy i odpoczynku na placu zabaw

Zobacz
kule

kule EPDM i nie tylko

kule są prostą atrakcją na placu zabaw, którą dzieci uwielbiają

Zobacz
pagórki ISLAND

pagórki i wyspy 

pagór­ki i wyspy uatrak­cyjnią każdy plac zabaw

Zobacz
tunele na plac zabaw

tunele na plac zabaw

poz­naj sze­roką ofer­tę tuneli, różne ksz­tał­ty i długości

Zobacz

żagle przeciwsłoneczne na place zabaw

skutecz­na ochrona przed słońcem na placu zabaw

Zobacz

Jak zaprojektowac nietypową zjeżdzalnię?

Współpracu­je­my z najwięk­szym europe­jskim pro­du­cen­tem zjeźdzal­ni fir­mą Alfeko. Skon­tak­tuj się z nami i poroz­maw­ia­jmy o pro­jek­cie dla Ciebie. 

Zobacz