Showing all 6 results

System informacji miejskiej ma za zadanie uporządkować informację o przestrzeni publicznej, nadać jej usystematyzowany, spójny kolorystycznie i funkcjonalnie charakter. Informacja, którą będzie ze sobą nieść, ma być przejrzysta i konsekwentnie ułatwiać turystom i mieszkańcom poruszanie się po mieście oraz dokonywanie świadomych wyborów turystyczno-edukacyjnych.  Tworząc system należy położyć nacisk na porządkowanie wizualne przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie jednolitych zasad graficznych, wzorniczych i lokalizacyjnych.