Wyświetlanie wszystkich wyników: 24

Poideł­ka i zdro­je uliczne to  urządzenia służące do gaszenia prag­nienia w miejs­cach pub­licznych. Zna­j­du­ją się w coraz więk­szej iloś­ci pol­s­kich miast i w całej Europy. Mieszkań­cy chęt­nie z nich korzys­ta­ją zwłaszcza w dni upalne.  W ofer­cie Arch­goods – Mała Architek­tu­ra zna­j­du­ją się poideł­ka wyróż­ni­a­jące się atrak­cyjny­mi kon­cepc­ja­mi wzor­niczy­mi oraz  dopra­cow­aniem pod kątem technicznym.

KOLEKCJA PIXEL

O CLAIRE

KOLEKCJA PIXEL

PIXEL — POIDEŁKO

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

COLUNA

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

KID

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

REF

ESCOFET

CARMEL

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

PLAY

ESCOFET

RURAL

ESCOFET

TANA

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

BASIC FOUNTAIN

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

BUSSACO

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

HYDRA L

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

HYDRA S

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

LINEA

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

LINEA DOGMAN

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

M 593

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

SUESTE 2

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

MAIS

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

DROP FOUNTAIN

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

MEDIOLAN 115

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

MEDIOLAN 125

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

ALQUEVA

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

URBUS

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

COMENDADOR I