BEZPIECZNE PLACE ZABAW – PROJEKTOWANIE – CZ. 4

Ustawienie urządzeń na placu

 

BEZPIECZNE PLACE ZABAW – PROJEKTOWANIE

Zwróćmy uwagę, w jaki sposób dzieci poruszają się po placu zabaw. Czy wchodząc na plac zabaw
będą musiały przejść przodem do huśtających się obok wejścia? Czy schodząc ze zjeżdżalni czy karuzeli
nie natkną się na inne dzieci biegające w pobliżu?
Jeśli tylko jest to możliwe umieszczajmy huśtawki w takim ustawieniu wobec ogrodzenia, aby utrudnić
przejście za bujającymi się dziećmi.
Zjeżdżalnie nie powinny być ustawiane w kierunku południowym, chyba, że pada na nie cień.
Metalowe elementy mogą się bowiem nagrzewać i w środku dnia poparzyć bawiących się.
Karuzele i inne urządzenia wirujące wymagają co najmniej dwumetrowej pustej przestrzeni wokół.
W przypadku dużych urządzeń, które jednocześnie i kręcą się, i kołyszą konieczne może być zainstalowanie
barierek wokół takiego sprzętu, aby małe dzieci nie znalazły się w obszarze zagrożenia.

 

Wandalizm i zagadnienia bezpieczeństwa placu zabaw

 

Akty wandalizmu mają miejsce na placach zabaw w szczególności w sytuacji, kiedy w pobliżu nie ma
miejsca, gdzie mogłyby bawić się nastolatki. Weźmy to pod uwagę przy planowaniu przestrzeni w sąsiedztwie
placu i zastanówmy się nad miejscem spotkań dla młodzieży. Być może wystarczyłoby odpowiednio
oddalone oraz oddzielone od reszty placu miejsce z kilkoma ławkami czy prosta wiata,
dzięki czemu ograniczona byłaby pokusa korzystania i dewastacji urządzeń przeznaczonych dla najmłodszych.
Przypadków agresji wobec dzieci na placu zabaw a także bójek nie da się wyeliminować. Być może
umieszczenie na placu kilku furtek wejściowych umożliwi przynajmniej łatwiejszą ucieczkę przed zagrożeniem.
Problemem może być także graffi ti. Obraźliwe treści należy bezzwłocznie usuwać, jednak niegroźne,
w szczególności artystyczne można zachować, ponieważ zapobiega się tym samym dalszym zniszczeniom.

Wyposażenie

 

Bardzo szeroki jest wachlarz urządzeń, które można umieścić na placu zabaw. Przy projektowaniu placu
zabaw należy przejrzeć wszystkie dostępne katalogi od różnych dostawców. Rozważmy w szczególności
czy lepiej kupić cały sprzęt od jednego przedsiębiorcy, który dostarczy nam wyposażenie wytwarzane
przez wielu producentów, czy też sami będziemy się starali stworzyć najlepszy zestaw urządzeń
pochodzących od jednego dostawcy.
Które urządzenia są lepsze – drewniane czy metalowe? Niestety, nie ma na to jednej odpowiedzi.
Wszystko zależy od miejsca, gdzie urządzamy miejsce zabaw. W tych, które są szczególnie narażone na
wandalizm wskazane jest umieszczanie metalowych.
Czy całe wyposażenie na placu zabaw powinno być konwencjonalne? Planując miejsce rekreacji pamiętajmy,
że do zabawy dzieci użyją także drzew i krzewów znajdujących się w okolicy.
Starajmy się zapewnić sprzęt, który będzie jak najbardziej różnorodny i który w maksymalny sposób
zrealizuje dziecięce potrzeby zabawy. Warto podkreślić, że producenci wyposażenia przeznaczonego
do zastosowania na placach zabaw wskazują na różne sposoby wykorzystania, a dzieci i tak znajdą
jeszcze tysiące następnych.
Ważną częścią zabawy jest wyobraźnia, więc przemyślany dobór wyposażenia na placu zabaw może
pobudzać dzieci do przeróżnych zabaw.
Wybierając urządzenia na plac zabaw pamiętajmy, że dzieci rosną. Za dziesięć lat potrzeby użytkowników
będą inne. Mieszkając na tym samym podwórku i będąc członkiem lokalnej społeczności wskazane
jest, aby te zagadnienia omawiać i decydować o rozwoju miejsca zabaw biorąc pod uwagę potrzeby
starszych i młodszych dzieci a także mieszkańców okolicy.

 

Strefa bezpieczeństwa – BEZPIECZNE PLACE ZABAW – PROJEKTOWANIE

 

Obszar, na którym powinna znajdować się nawierzchnia zależy od wysokości potencjalnego upadku,
czyli w praktyce od wysokości, na której mogą bawić się dzieci. Im urządzenie jest wyższe, tym
ważniejsze staje się zapewnienie bezpiecznego upadku. W przypadku sprzętu o wysokości do 1,5 m
strefa powinna wynosić 1,5 m. Dla huśtawek i niektórych urządzeń kołyszących taka bezpieczna nawierzchnia
powinna rozciągać się w promieniu ok. 1,5 m wokół, przy czym mierzyć ją należy od miejsca,
w którym sprzęt jest najbardziej wychylony w czasie zabawy. Strefa bezpieczeństwa dla karuzeli
powinna wynosić 2 m od krawędzi urządzenia.
Dla urządzeń, gdzie wysokość upadku jest wyższa niż 1,5 metra, aby obliczyć strefa bezpieczeństwa
należy zastosować następującą formułę:
Strefa bezpieczeństwa = (maksymalna wysokość upadku – 1,5 m) x 0.667 + 1,5 m
W przypadku huśtawek składających się z podpartej pośrodku deski i dwóch siedzisk oraz bujaków
bezpieczna nawierzchnia powinna być zachowana na odległość co najmniej jednego metra od urządzenia
w sytuacji, kiedy jest ono najbardziej wychylone.

 

Dla huśtawek podwieszanych wymagana jest inna kalkulacja:

Zmierz odległość od górnej poprzeczki, na której jest zawieszona huśtawka do miejsca, na którym siedzi
dziecko w czasie zabawy. Pomnóż tak uzyskany wynik przez 0,867, następnie dodaj 1,75 m (jeśli pod
huśtawką znajduje się nawierzchnia równomiernie pochłaniająca uderzenia – zwykle syntetyczna) albo
2,25 m (jeśli pod huśtawką jest nawierzchnia sypka). Bezpieczna nawierzchnia powinna być zastosowana
na obszarze, który wyszedł z wyliczenia licząc z przodu i z tyłu huśtawki i co najmniej 875 mm po obu
stronach mierząc od środkowego punktu siedziska huśtawki.
Zatem, jeśli huśtawka mierzy od siedziska do górnej poprzeczki 1,8 m kalkulacja wygląda następująco:
Dla nawierzchni syntetycznych
1,8 m x 0,867 = 1,561 m
1,561 m + 1,75 m = 3,31 m
Odległość 3,31 m należy zastosować w przód i w tył huśtawki mierząc od środka siedziska znajdującego się
w stanie spoczynku.
Dla nawierzchni sypkich
1,8 m x 0,867 = 1,561 m
1,561 m + 2,25 m = 3,81 m
W tym przypadku odległość będzie o pół metra dłuższa, niż w przypadku zastosowania nawierzchni
syntetycznej.

 

 


producenci małej architektury

Archgoods.eu jest regionalnym przedstawicielem firmy Kompan – największęgo producenta placów zabaw w Europie oraz lidera w zakresie bezpieczeństwa placów zabaw. Bezpieczne place zabaw – projektowanie w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę naszych specjalistów ułatwi zaprojektować funkcjonalny, bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw.

Pełna oferta produktowa dostepna jest na stronie: www.pl.kompan.com

 


 

AUTORZY:

David Yearley
Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom
Royal Society for the Preventiion of Accidents – RoSPA
Dominik Berliński
Centrum Kontroli Placów Zabaw

 

Niniejsza publikacja została sfi nansowana dzięki wsparciu fi nansowemu Wspólnoty Europejskiej
w ramach wspólnego działania Bezpieczne place zabaw
(umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840).
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja może być bez zezwolenia powielana i publikowana w części bądź całości.
W przypadku wykorzystania zawartych w niej informacji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uprzejmie prosi o powiadomienie
o sposobie wykorzystania publikacji:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Nadzoru Rynku
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
E-mail: dnr@uokik.gov.pl

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.