Tag Archives: naturalne nawierzchnie bezpieczne na place zabaw

Zalety nawierzchni bezpiecznych ze zrębek drewnianych

Naw­ierzch­nie bez­pieczne ze zrębków drew­ni­anych mają kil­ka zalet, które przy­czy­ni­a­ją się do ich popularności: Bez­pieczeńst­wo — zręb­ki drew­ni­ane [...]

Naturalne nawierzchnie bezpieczne na place zabaw zgodne z normą EN 1176 i EN 1177

Według definicji zamieszczonej w normie PN-EN 1176-1, nawierzchnia tłumiąca, często nazywana również nawierzchnią bezpieczną to [...]