Showing all 4 results

System informacji miejskiej ma za zadanie uporządkować informację o przestrzeni publicznej, nadać jej usystematyzowany, spójny kolorystycznie i funkcjonalnie charakter. Informacja, którą będzie ze sobą nieść, ma być przejrzysta i konsekwentnie ułatwiać turystom i mieszkańcom poruszanie się po mieście oraz dokonywanie świadomych wyborów turystyczno-edukacyjnych.  Tworząc system należy położyć nacisk na porządkowanie wizualne przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie jednolitych zasad graficznych, wzorniczych i lokalizacyjnych.

Ustawienie elementów systemu informacji miejskiej potrzebne jest na obszarze całego miasta czy miasteczka, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych obszarów miast, obszarów o dużej koncentracji zabytków i atrakcji turystycznych. System informacji miejskiej i lokalnej może pełnić doskonałą funkcję integracyjną dla mieszkańców i turystów. Informacje dotyczące przestrzeni miasta zawarte są na drogowskazach z informacją kierunkującą dla pieszych może określać odległość do ważnych obiektów.