Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Sto­lik to nat­u­ralne miejsce spotkań i zabawy. Przy­da­je się zwłaszcza w dni chłod­niejsze, gdy siedze­nie na zim­nym piasku może groz­ić przez­ię­bi­e­niem. Podob­nie jak w domu, sto­lik powinien znaleźć się na każdym placu zabaw