Wyświetlanie wszystkich wyników: 27

Sto­li­ki i grille parkowe to kat­e­go­ria ele­men­tów małej architek­tu­ry, które pozwala­ją zarząd­com poszczegól­nych terenów wyz­naczać i tworzyć bez­pieczne miejs­ca gril­lowa­nia i odpoczynku.

W każdym z miast jest cona­jm­niej kil­ka lokaliza­cji, gdzie mieszkań­cy lubią piknikować i upiec kiełbaskę, saszły­ka. Warto te miejs­ca cywilo­zować poprzez mon­taż gril­li i sto­lików publicznych.

Jakie są inne miejs­ca, gdzie warto instalować zestawy i grille piknikowe?

plaże miejskie, par­ki miejskie, ścież­ki rowerowe, trasy turystyczne