Wyświetlanie wszystkich wyników: 16

Dur­ba­n­is to nie jeden z wielu pro­du­cen­tów  mebli miejs­kich. Design, jakość i innowac­ja to filary sto­jące u pod­stawy funkcjonowa­nia firmy — a jed­nocześnie cele które pro­du­cent sobie wyznaczył.

Dur­ba­n­is z siedz­ibą w miejs­cowoś­ci Girona w Hisz­panii pro­ponu­je solidne i atrak­cyjne pro­duk­ty o najwyższej jakoś­ci i wszech­stron­noś­ci wyko­rzys­ta­nia. Fir­ma wytr­wale dąży do doskon­ałoś­ci i cel ten jest jedynym sposobem na rozwój marki.

DURBANIS

SUPERCELL

DURBANIS

NUVOL

ECO
ECO

DURBANIS

CARIBOU CURVE

ECO

DURBANIS

CARIBOU ARC

ECO

DURBANIS

CARIBOU STAR

ECO

DURBANIS

HALONG

DONICE OGRODOWE I DONICE NA TARAS

FRAC

ECO

DURBANIS

RIO

DURBANIS

LOG

DURBANIS

LANCER BLOC

ECO

DURBANIS

LANCER

ECO

DURBANIS

M7

DURBANIS

ISLAND

DURBANIS

SUPERLOCK

DURBANIS

CONCENTRICA