Wyświetlanie wszystkich wyników: 15

Dur­ba­n­is to nie jeden z wielu pro­du­cen­tów  mebli miejs­kich. Design, jakość i innowac­ja to filary sto­jące u pod­stawy funkcjonowa­nia firmy — a jed­nocześnie cele które pro­du­cent sobie wyznaczył.

Dur­ba­n­is z siedz­ibą w miejs­cowoś­ci Girona w Hisz­panii pro­ponu­je solidne i atrak­cyjne pro­duk­ty o najwyższej jakoś­ci i wszech­stron­noś­ci wyko­rzys­ta­nia. Fir­ma wytr­wale dąży do doskon­ałoś­ci i cel ten jest jedynym sposobem na rozwój marki.

DONICE OGRODOWE I DONICE NA TARAS

FRAC

DURBANIS

ISLAND

DURBANIS

CONCENTRICA

ECO

DURBANIS

CARIBOU ARC

ECO

DURBANIS

CARIBOU CURVE

ECO

DURBANIS

CARIBOU STAR

ECO
ECO

DURBANIS

LANCER

ECO

DURBANIS

M7

ECO

DURBANIS

RIO

DURBANIS

NUVOL

DURBANIS

SUPERLOCK

DURBANIS

LANCER BLOC

DURBANIS

LOG

DURBANIS

SUPERCELL