Zamów bezpłatny katalog:

GARTENMETALL

  • 465 stron
  • mała architek­tur ogrodowa 
  • inspirac­je, zdję­cia, nowości 

Interesujesz się małą architektura ogrodową? 

Jesteś architek­tem kra­jo­brazu a może prowadz­ić fir­mę ogrod­niczą?  Zamów bezpłat­ny kat­a­log pro­duk­tów Garten­metall, który jest pełen inspiracji oraz przykładów aranżacji ogrodów i wyposaże­nia w ele­men­ty małej architek­tu­ry ogrodowej. Na 465 stronach zna­jdziesz sze­ro­ki wybór pro­duk­ty w kat­e­gorii: woda w ogrodzie, planiska, don­ice ogrodowe, obrzeża trawnikowe. A to nie wszytko. 

formularz

Prosimy uzupełnić dane

DONICE OGRODOWEDONICE NA TARAS 

PFLANZ