Projektowanie placów zabaw z myślą od dzieciach niepełnosprawnych – Równość w zabawie – RAPORT

POLECAMY

Pobież najnowszy katalog placów zabaw Kompan.

pobnierz katalog Kompan

Równość w zabawie

W roku 2006 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  przyjęła Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych.

Deklaracja zaleca uniwersalne projektowanie, które odnosi się do takich rozwiązań, które są użyteczne dla wszystkich ludzi, w jak największym zakresie, bez potrzeby
adaptacji lub specjalistycznych zmian. Termin ten odnosi się do produktów, środowisk, programów i usług, i nie wyklucza urządzeń pomocniczych dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych.

Zasady ogólne projektowania uniwersalnego:

(a) Poszanowanie dla godności osobistej, indywidualnej autonomii, w tym swobody dokonywania własnych wyborów oraz poszanowania dla niezależności jednostki;
(b) Niedyskryminacji;
(c) Pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym i integracji społecznej;
(d) Poszanowania dla odmienności oraz akceptacji osób niepełnosprawnych jako mających wkład w różnorodność rodziny ludzkiej i w człowieczeństwo;

Zapoznaj się z najnowszym raportem Kompan Play Insitute, który poświęcony został uniwersalnemu projektowaniu w zakresie placów zabaw:

 

Raport Kompan Play Institute - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych