HUELLA

HUELLA

Huella to dwuwarstwowa kostka brukowa odlewana na sucho, o bardzo wysokiej odporności, które umożliwia tworzenie ciągów pieszych z okazjonalnym ruchem lekkich pojazdów kołowych. Kostka swym kształtem przypomina geometrię stopy ludzkiej. Taka forma kostki sprawia, że można układać ją w dwojaki sposób – dokładnie przylegający lub zdystansowany z miejscem na trawę.

Kostka ma grubość 10 cm i układana jest na podbudowie składającej się z warstwy podsypki (piasek) i podbudowy właściwej z kruszywa łamanego.


PRODUCENT:

ESCOFET jest hiszpańskim producentem z siedzibą w Barcelonie, który słynie z najlepszego wzornictwa  i pieczołowitości w podejściu do procesu produkcji. Początki firmy sięgają roku 1886 - doświadczenie i wykorzystanie najnowszych technologii pozwoliło dziś ugruntować pozycję Escofet jako światowego lidera w produkcji elementów małej architektury i oświetlenia.

ESCOFET wspiera rewitalizację przestrzeni miejskiej, której celem jest przywrócenia jej mieszkańcom poprzez zwiększenie jakości krajobrazu miejskiego z uszanowaniem tożsamości lokalnej. Escofet tworzy produkty, które zachęcają do spędzania wolnego czasu na zewnątrz, przyczyniając się tym samym do tworzenia miast bardziej atrakcyjnych, zrównoważonych.


MATERIAŁ:

beton


WYMIARY:


38,5 x 18,4 x 10 / 10,5 kg
GALERIA: