Wyświetlanie jednego wyniku

żagiel przeciwsłoneczny

Całoroczny żagiel prze­ci­wsłoneczny zapew­nia przy­jem­ny cień przez cały rok. Dzię­ki solid­nej kon­strukcji ide­al­nie nada­je się również do dużych powierzch­ni. Odporny jest na bard­zo moc­ny wia­tr, nada­je się do użytku nie tylko we włas­nym ogrodzie, ale doskonale nada­je się również do przed­szkoli i placów zabaw.

Zakres zas­tosowań:

  • tarasy i balokony
  • restau­rac­je i hotele
  • miejs­ca pub­liczne: par­ki, place zabaw, przedszkola