Wyświetlanie wszystkich wyników: 22

Zapotrze­bowanie na kon­strukc­je cie­ni­u­jące zwłaszcza w odsłonię­tych przestrzeni­ach miejs­kich w naj­goręt­szych miesią­cach roku jest ogromne — i nie bez powodu! Kon­strukc­je cie­ni­u­jące nie tylko pozwala­ją na dłuższe prze­by­wanie na zewnątrz, ale także zapew­ni­a­ją korzyś­ci związane z osłoną przed słońcem.  Ofer­owane przez nas rozwiąza­nia cechu­ją się wyjątkową trwałoś­cią, odpornoś­cią na silne wia­try, są prak­ty­cznie bezob­słu­gowe — przez co są doskon­ałym rozwiązaniem dla miejsc publicznych.

kształt kwadrat

DUAL COLUMN UMBRELLA

kształt kwadrat

HYPER UMBRELLA

kształt kwadrat

TILT & SWIVEL UMBRELLA

kształt kwadrat

SQUARE UMBRELLA

kształt kwadrat

ARCHED CANTILEVER

kształt kwadrat

T‑CANTILEVER

kształt kwadrat

SUSPENDED CANTILEVER

kształt kwadrat

HANGING CANTILEVER

kształt kwadrat

STANDARD CANTILEVER

HEKSAGON

SAND SAIL

kształt kwadrat

QUAD SAIL

kształt kwadrat

KITE HIP SAIL

Kształt trójkąt

TRSASH

kształt kwadrat

HYPERBOLIC SAIL

kształt kwadrat

STANDARD HIP KWADRAT

kształt prostokąt

STANDARD HIP PROSTOKĄT

kształt prostokąt

MULTI-DOME HIP


Zalety konstrukcji cieniujących: Schronienie przed słońcem. Głównym powodem stosowania struktur cieniujących jest skuteczna ochrona przed słońcem. Struktury mogą zacieniać wszystko, od leżaków basenowych, po ławki, samochody, a nawet całe place zabaw. W parkach lub na skwerze miejskim - cień przedłuży czas spędzony na świeżym powietrzu i pozwolić dzieciom na dłuższą zabawę. Dodatkowo urządzenia zabawowe na placu zabaw pozostaną przyjemnie chłodne, a dzieci zyskają skuteczną ochronę przed szkodliwymi promieniami UV. Odpowiednie zacienienie może obniżyć temperaturę nawet o kilkanaście stopni - to dopiero jest frajda! Zakres zastosowań konstrukcji zacieniających jest ogromy od przestrzeni wspólnych na osiedlach mieszkaniowych, poprzez tereny wokół szpitali, biurowców - aż po zacienienie boisk czy parkingów, dzięki czemu pojazdy są chronione, a temperatura wewnętrzna jest niższa zwłaszcza podczas gorących letnich miesięcy. Co więcej, stosowanie konstrukcji zacieniających nie ingeruje znacząco w krajobraz lub bryłę obiektu. Prostą konstrukcję można postawić niemal w dowolnym miejscu na terenie obiektu i w ten sposób stworzyć zacienione miejsce, z którego będą mogli korzystać uczniowie, pracownicy lub społeczność lokalna. Biorąc pod uwagę ochronę przed szkodliwymi promieniami UV i rakiem skóry, stworzenie zacienionego miejsca do wypoczynku jest wyjątkowo istotne. Zastosowań zadaszeń w postaci żagli przeciwsłonecznych poprawi również estetykę architektoniczną inwestycji. Teraz uczynienie przestrzeni miejskiej bardziej atrakcyjna wizualnie jest łatwe. Dzięki temu nie tylko zyskujemy tak cenny cień chroniący przed słońcem, ale także upiększamy otoczenie zewnętrzne. Jest to tym bardziej możliwe, że tkaniny cieniujące i konstrukcje stalowe są dostępne w różnych kolorach, aby dopasować się do otaczającego krajobrazu i otoczenia.