Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Odpowied­nio dobrane pan­ele odgradza­jące mogą skutecznie zabez­pieczyć przed niepożą­dany­mi gość­mi lub ciekawski­mi spo­jrzeni­a­mi. W naszej ofer­cie domin­u­ją solidne pan­ele wyko­nane ze stali corten lub stali ocynkowanej, mal­owanej proszkowo. Sze­ro­ki wybór wymi­arów oraz wzorów poz­woli na dopa­sowanie pan­elu odpowied­niego do otacza­jącej go aranżacji ogrodu.