Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Paleniska i komin­ki mogą stanow­ić miejsce wokół którego gro­madz­ić się będziemy w let­nie wiec­zo­ry lub chłod­niejsze dni wios­ną lub jesienią. Ciepło i blask żywego ognia umili wiec­zo­ry spędzane na dworze. Palenisko ogrodowe, to skuteczny sposób na zabez­piecze­nie trawni­ka, tara­su, chod­ni­ka przed skutka­mi pale­nia ogniska. Palenisko ogrodowe, to także swo­bo­da roz­pala­nia ogniska w każdym miejs­cu w ogrodzie, bez obawy o wypale­nie dużej czarnej plamy. Korzys­ta­jmy z ogro­du przez cały rok.