Wyświetlanie wszystkich wyników: 15

Plac zabaw to miejsce spotkań nie tylko dzieci lecz także rodz­iców, opiekunów. Dlat­ego ważnym ele­mentem wyposaże­nia każdego placu zabaw są ław­ki, które zapew­ni­a­ją odpoczynek po inten­sy­wnej zabaw­ie, a także pozwala­ją obser­wować baw­iące się na placu zabaw  dzieci. Ław­ki na place zabaw wyróż­ni­a­ją się brakiem ostrych krawędzi, niety­powym ksz­tałtem oraz wyjątkową kolorystyką. Stanow­ią nat­u­ralne uzu­pełnie­nie wyposaże­nia placu zabaw.

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

FRUITS

DURBANIS

SUPERCELL

ESCOFET

STUL

ECO
ECO

DURBANIS

CARIBOU CURVE

ECO

DURBANIS

CARIBOU ARC

ECO

DURBANIS

CARIBOU STAR

ECO

DURBANIS

HALONG

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

LUMI EGG

ECO

DURBANIS

RIO

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

IO

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

VARIA

ECO

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

FLOWER 3

ECO

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

FLOWER

ŁAWKI NA PLACE ZABAW

MATITA