Prawa autorskie*: Marka „ARCHGOODS” oraz  prawa autorskie w zakresie wzornictwa przemysłowego wszystkich prezentowanych produktów  są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych, merytorycznych oraz wytwarzanie produktów opartych na wzornictwie produktów prezentowanych na stronie www.archgoods.eu bez pisemnej zgody firmy jest przestępstwem. Osoby lub firmy dopuszczające się takich wykroczeń będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.