Podbudowa pod posadzki bezpieczne EPDM

Podbudowa:

Uwaga ogólna: podbudowa powinna zapewnić możliwość spływu wody, zarówno deszczowej, jak i naturalnej wody gruntowej do naturalnego podłoża, albo do systemu drenażowego.

Podbudowa powinna być wykonana przy użyciu twardych, czystych, zmiażdżonych kruszyw odpornych na mróz. Stopień podszycia musi być taki, aby zapewnić stabilność, a jednocześnie pozostał porowaty. Materiał należy układać warstwami nieprzekraczającymi 100 mm, a każdą warstwę należy zagęścić przed ułożeniem następnej. Grubość podłoża będzie zależeć od warunków gruntowych i może wynosić od 100 mm do 300 mm. Minimalna grubość zagęszczonego kamienia podłoża powinna wynosić 100 mm. Materiał podłoża powinien być dobrze zagęszczony, aby po zakończeniu nie było wykrywalnego ruchu kruszywa. Tolerancja poziomu powierzchni powinna mieścić się w zakresie + 0 mm – 10 mm od poziomu projektowego, a przy sprawdzeniu za pomocą prostej krawędzi 3 m, odchylenie nie powinno być większe niż 10 mm.

Większość twardych powierzchni tj. asfalt, czy beton itp., stanowi dobrą podbudowę dla nowych nawierzchni bezpiecznych EPDM. Podbudowa powinna być porowata, dlatego nieprzepuszczalne powierzchnie, takie jak asfalt, mogą wymagać wykonania otworów o średnicy 25 mm, w odstępach co 1,0 m. Otwory powinny być wypełnione żwirem grochowym lub podobnym i zagęszczone.

 

 

  1. krawężnik betonowy
  2. warstwa EPDM
  3. warstwa SBR (nie wymgana w przypadku HAC < 70 cm)
  4. podbudowa 100-300 mm z zagęszczonego kruszywa lub powierzchnia twarda