MULTICUBE

Idealne połączenie stylu i funkcji

 

Typy Multicube

Zestawy MultiCube

 • Mul­ti­C­ube 40 (wysokość 40 cm)
 • Mul­ti­C­ube 60 (wysokość 60 cm)
 • Mul­ti­c­ube 80 (wysokość 80 cm)

(Wysokość siedziska z Dublin 8Z + ławka)

 • Mul­ti­C­ube 40 (wysokość 47 cm)
 • Mul­ti­C­ube 60 (wysokość 67 cm)
 • Mul­ti­c­ube 80 (wysokość 87 cm)
 • Skła­da się z czterech poje­dynczych kostek Multicube
 • W zestaw­ie pod­stawa z blachy Mona­co 8Z lub Dublin 8Z
 • Solidne drew­ni­ane krzesło z potrójnym lakierem w wybranym kolorze

ecru

jas­no­brą­zowy

ciem­no­brą­zowy

czer­wony

szary

antra­cyt

ciepły beż

mięk­ki kamień

bur­zowa szarość

Nowe podusz­ki do siedzenia spraw­ia­ją, że wypróbowany i przetestowany sto­jak na para­sole Mul­ti­c­ube jest jeszcze wygod­niejszy! Podusz­ki są wodoo­d­porne i odporne na zabrudzenia z pokryciem w 100% polie­strowym i dostęp­ne w trzech kolorach.

Dodatkowe akce­so­ria

 • Blacha pod­sta­wowa Mona­co 8Z
 • Pod­stawa z blachy Dublin 8Z
 • Poręcz stóp Foot
 • Powło­ka w kolorze RAL
 • Ustaw urządze­nie pod­noszące do wóz­ka paletowego

Solid­ny jak skała – hok­er Mul­ti­c­ube Freestyle z szyną pod nogi. Wypełnie­nie z kamienia kamionkowego zapew­nia wyso­ki poziom stabilności.

Stół barowy o rustykalnym charak­terze. Kłody są łatwe w utrzy­ma­niu i spraw­ia­ją, że Mul­ti­c­ube Freestyle szczegól­nie przy­cią­ga wzrok.

Noc­ny, sty­lowy stołek barowy. Ten Mul­ti­c­ube Freestyle jest wypełniony stłuczką i oświ­et­lony reflek­tora­mi LED.

Freestyle Mul­ti­c­ube to sty­lowe meble ogrodowe. Styl i funkcjon­al­ność połąc­zone w prak­ty­cznym rozwiąza­niu narożnym.

Wygod­na ławka Mul­ti­c­ube Freestyle – z funkcjon­al­ną prze­grodą, która służy również jako oparcie.

Usiądź i ciesz się wygodą : ten Mul­ti­c­ube Freestyle zaprasza Cię na chwilę.

Jak korzystać z podnośnika do wózków paletowych pallet

Wsuń urządze­nie pod­noszące pod Multicube.

Pod­nieś Mul­ti­c­ube za pomocą urządzenia pod­noszącego. Aby to zro­bić, prze­suń dźwig­nię w dół w kierunku strzałki.

Umieść pod spo­dem met­alowe wsporniki.

Prze­suń Mul­ti­c­ube za pomocą wóz­ka paletowego.

Zainspiruj się