KOMPLAY Sp. z o.o.

ul. Gajowicka 95, 53–421 Wrocław

NIP: 8943128841

KRS: 0000731088

 

Dział sprzedaży

+48 71 395 30 75

 

Alek­san­dra Matuszczak

Tel: + 48 691 478 169 / e‑mail: aleksandra.matuszczak@archgoods.eu

 

Tomasz Matuszczak

Tel: + 48 608 241 333 / e‑mail: tomasz.matuszczak@archgoods.eu

 

Jerzy Bernar­dyn

Tel: + 48 602 625 212 / e‑mail: jerzy.bernardyn@archgoods.eu

 

 

Wyceny

wyceny@archgoods.eu

Tel: + 48 691 478 169  lub  +48 608 241 333

 

 

 

Formularz kontaktowy 24 h

  Szy­b­ki kon­takt

  Imię i nazwisko:*

  Adres email:*

  Numer tele­fonu:*

  Nazwa firmy:*

  Tem­at:

  Treść wiado­moś­ci:

  * Pola wyma­gane