Tentmesh

Tentmesh to mate­ri­ał wyko­nany z odpornej na promieniowanie UV przędzy płask­iej i HDPE. W zależnoś­ci od koloru skutecznie zmniejsza promieniowanie UV o 91% a nawet 98% i promie­nie słoneczne od 77% do 96%. Ponieważ Tentmesh jest prze­puszczal­ny dla wody, tkan­i­na ta jest opty­mal­nym rozwiązaniem do pro­jek­towa­nia płas­kich nap­inanych żagli prze­ci­wsłonecznych. Ciężar powierzch­niowy: ok. 340 g / m²