KOLORYSTYKA TKANIN ZACIENIAJĄCYCH

Stan­dar­d­owa tkan­i­na zacieni­a­ją­ca
Tkan­i­na Supe­ri­or Shade w zależnoś­ci od wybranego koloru bloku­je do 99% szkodli­wych promieni UV. Stosowane tkaniny są sta­bi­li­zowane na promieniowanie UV. Są wyko­nane z poli­etylenu o wysok­iej gęs­toś­ci i dzianiny Raschel — dzię­ki temu są odporne na blaknię­cie, ścieranie, gni­cie, kur­cze­nie się. Unikalny splot pozwala tkaninie “odd­y­chać” dzię­ki czemu gorące powi­etrze nie gro­madzi się pod powierzch­nią tkaniny a trans­portowane jest do góry i usuwane na zewnętrz. Więk­szość tkanin jest ogniood­pornych i prze­chodzi testy NFPA 701 i ASTM E84. Gwaranc­ja 10 lat

Natural

Współczyn­nik zaciem­nienia: 76,2% / Bloka­da UV: 93% 

Beige

Współczyn­nik zaciem­nienia: 87% / Bloka­da UV: 97%

Desert Sand

Współczyn­nik zaciem­nienia: 86% / Bloka­da UV: 95%

Latte

Współczyn­nik zaciem­nienia: 90% / Bloka­da UV: 95% Ognioodporna

Rivergum Green

Współczyn­nik zaciem­nienia: 88,7% / Bloka­da UV: 92.9%

Lime

Współczyn­nik zaciem­nienia: 79% / Bloka­da UV: 95%. Ognioodporna

Mint Green

Współczyn­nik zaciem­nienia: 93% / Bloka­da UV: 95%. Ognioodporna

Forest Green

Współczyn­nik zaciem­nienia: 94% / Bloka­da UV: 96%. Ognioodporna

Brunswick Green

Współczyn­nik zaciem­nienia: 94% / Bloka­da UV: 94,7%

Turquoise

Współczyn­nik zaciem­nienia: 86% / Bloka­da UV: 91,5%

Aquatic Blue

Współczyn­nik zaciem­nienia: 85,6% / Bloka­da UV: 91,1%

True Blue

Współczyn­nik zaciem­nienia: 89% / Bloka­da UV: 93%. Ognioodorna

Sky Blue

Współczyn­nik zaciem­nienia: 89% / Bloka­da UV: 92,2%

Navy Blue

Współczyn­nik zaciem­nienia: 93,6% / Bloka­da UV: 94,4%

Royal Purple

Współczyn­nik zaciem­nienia: 87,7% / Bloka­da UV: 91,1%

Sun Blaze

Współczyn­nik zaciem­nienia: 91% / Bloka­da UV: 94%. Ognioodporna

Cayenne

Współczyn­nik zaciem­nienia: 85,3% / Bloka­da UV: 92,4%

Cedar

Współczyn­nik zaciem­nienia: 8.3% / Bloka­da UV: 93.6%

Yellow

Współczyn­nik zaciem­nienia: 77,6% / Bloka­da UV: 95,5%

Brown

Współczyn­nik zaciem­nienia: 93% / Bloka­da UV: 95%. Ognioodporna

Pearl Onyx

Współczyn­nik zaciem­nienia: 86% / Bloka­da UV: 94%

Silver

Współczyn­nik zaciem­nienia: 93% / Bloka­da UV: 95%

Steel Gray

Współczyn­nik zaciem­nienia: 90,9% / Bloka­da UV: 94,3%

Midnight

Współczyn­nik zaciem­nienia: 98% / Bloka­da UV: 98%. Ognioodporna

Tkan­i­na Dual Shade
Wybór kolorów tkanin jest naprawdę wyjątkowy, dzię­ki zas­tosowa­niu dwóch różnych kolorów przędzy, które tworzą dwus­tron­ną kolorową tkan­inę (z górnym i dol­nym kolorem). Tkaniny zacieni­a­jące Dual Shade posi­ada­ją 10-let­nią gwarancję. Tkaniny te stosowane są wyłącznie w para­so­lach typu Hypar i pro­duk­tach z serii Hyper­bol­ic Shade Sail. Gwaranc­ja: 10 lat.

Citrus

Sunbrust

Macaw

Chameleon

Topaz

Amazonia

Savanna

Cobblestone

Gold Rush

Capri

Santorini

Maldives

Nowość! Wodoo­d­por­na tkan­i­na Rain­Guard
W wodoo­d­por­na Tkan­i­na Rain­Guard Water­proof jest bard­zo trwała i zapew­nia ochronę zarówno przed złą pogodą jak i promieni­a­mi UV. Co więcej, ofer­u­je wyjątkową odporność na brud i pleśń. Gwaranc­ja: 10 lat

 

Tan

White

Wyjątkowo trwała powłoka proszkowa Superdurable

Powło­ka proszkowa Super­durable jest jed­nym z najlep­szych rozwiązań w branży. Cała kon­strukc­ja stalowa zabez­piec­zona jest pod­kła­dem cynkowym Epoxy TGIC Pow­der Coat­ing Zinc-Rich Primer. Po nałoże­niu pod­kładu, nakładamy grubą warst­wę  polye­strową Super­durable Poly­ester TGIC. Gwaranc­ja: 5 lat

połysk

 

Żółty

Butterscotch

Pomarańczowy

Czerwony

Burgund

.

Niebieski

Sky Blue

Periwinkle

Purpurowy

Jasnozielony

Chartreuse

Wiosenna zieleń

Zielony

Szałwiowy

Brązowy

Czarny

Waniliowy

Beżowy

Biały

matowa, tek­stur­owana i metaliczna

Starlight

Żelaznoszary

Brąz

Champagne