STANDARDOWE WARUNKI GWARANCJI

KOMPLAY Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres:

  • 5 lata na wszystkie elementy stalowe konstrukcji naszych produktów
  • 5 lata na wszystkie elementy wykonane z konglomeratu granitu/marmuru oraz hypergranitu
  • 3 lat na wszystkie elementy drewniane konstrukcji naszych produktów

Użytkowanie wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi i pielęgnacji, naprawy i przeróbki we własnym zakresie oraz uszkodzenia powstałe z winy użytkowników nie podlegają gwarancji.

  1. W przypadku uznania gwarancji za uzasadnioną zobowiązujemy się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji czy wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od wad lub też obniżyć jego wartość. O widocznych uszkodzeniach należy poinformować KOMPLAY Sp. z o.o. w terminie 7 dni.
  2. Zobowiązania wynikające z gwarancji ograniczają się do kwoty, która łącznie nie przekracza ceny samego towaru.
  3. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji KUPUJĄCY jest zobowiązany przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.