Osiedle Nowy Dwór, Wrocław

Mamy już pier­wsze boisko zre­al­i­zowane częś­ciowo sys­temie MUGA KOMPAN! Cieszymy się, iż dzieci, młodzież i [...]