Prace rewital­iza­cyjne na placu Jana Pawła II, położonego przed teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu, rozpoczęły się w grud­niu ubiegłego roku.

Plac został podzielony na dwie częś­ci: rekrea­cyjną z ławka­mi i trawnika­mi oraz tzw. teatral­ną, na której orga­ni­zowane będą różnego rodza­ju wydarzenia. Atrakcją tej drugiej ma być wiel­ka fontan­na, dłu­ga na kilka­dziesiąt metrów i wybu­dowana na pły­tach przy­pom­i­na­ją­cych klaw­iaturę fortepi­anu.

Ław­ki na placu Jana Pawła II w Opolu

Nasza fir­ma dostar­czyła ław­ki Wave oraz S‑bench. Niebawem przed­staw­imy więcej zdjęc z real­iza­cji tej inwest­y­cji.