Sil­ver Forum Wrocław

Real­iza­c­ja 2015 rok. Dostawa ławek  na dziedziniec wewnętrzny kom­plek­su biurowego Sil­ver Forum we Wrocław­iu.