Właściwości fizyczne i mechaniczne drewna Escofet

 

Do produkcji drewnianych elementów naszych produktów wykorzystujemy następujące gatunki drewna:

  • Iroko
  • Tali
  • Cumaru
  • Świerk Skandynawski
  • Jodła

 

Kolumna1Właściwości fizyczne i mechaniczneIrokoTaliCumaruŚwierk SkandynawskiJodła
01.Gęstość (kg/m3) przy wilgotności 8-12%6509201020500-540450
02.Skurcz objętnościowy 0.00360.00520.00490.00380.44
03.Moduł sprężystości drewna105.000140.000220.00094.000110.000
04.Max. wytrzymałość  drewna  na  zginanie statyczne9551.7001.7801.057710
05.Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie8001.2001.020

 

Wszystkie produkty posiadające elementy drewniane mogą być dostarczane z certyfikatem wydany przez Forest Stewardship Counsil (FSC®) – międzynarodową organizację non-profit, której celem jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi w całej Europie i planecie.