Kształy

Max. Wymi­ary

3 x 3 m

Ø  3,5 m

 

   
Ksz­tał­ty Rozmi­ar Wysokość otwarta Wysokość zamknię­ta Przestrzeń Wysokość zamknię­cia        Waga
270 x 270 cm            271                268         223 na zamówie­nie         32
 300 x 300 cm            275               282         224 na zamówie­nie         33
300 x 300 cm            286               302         230 na zamówie­nie         28
  Ø 350 cm            290               312         233 na zamówie­nie         32

Kolor ram­ki

Czarny, matowy

Biały, matowy

Kolor tkaniny

Antra­cyt

Ecru

Tkan­i­na mark­i­zowa Pre­mi­um akry­lowa w pon­ad 120 kolorach dostęp­na za dodatkową opłatą.

Wyrafi­nowany mech­a­nizm obrotowy

Nachyle­nie cza­szy moż­na dowol­nie reg­u­lować za pomocą uch­wytu na masz­cie. Pedał nożny umożli­wia swo­bodne obra­canie para­so­la o 360°. Bal­dachim moż­na obra­cać nawet o 140°.

Podstawa krzyżowa

Uziemiony rękaw

Pod­stawę należy zmon­tować na  i wypełnić pły­ta­mi chod­nikowy­mi o wymi­arach 50 x 50 cm.

Tule­ja uziemi­a­ją­ca musi być osad­zona w mro­zood­pornym betonie.